top of page

Wie betaalt te veel voor wonen?Deze grafiek geeft het percentage weer van het aantal Belgische huishoudens waarbij de totale huisvestingskosten (zonder huisvestingstoelagen) meer dan 40% van het beschikbare inkomen (zonder huisvestingstoelagen) bedragen. De grafiek omvat zowel cijfers voor de totale bevolking als voor de risicogroep armoede.


Gemiddeld genomen betaalt ongeveer 10% van de bevolking overmatige woonkosten. Bij de armoederisicogroep is dat cijfer drie tot vier keer zo hoog. Mensen in armoede hebben dus relatief gezien vaak hogere woonkosten.


Meer cijfers vind je op deze website: Overmatige woonkosten | Armoedecijfers.be

bottom of page