top of page

Wat is de zorgcrisis van onze tijd?Zorg is wat mensen mensen maakt. Maar stress maakt ons minder empathisch en haalt de zorg uit zorg. Zo verwoordt Lynn Berger (de Correspondent) de zorgcrisis van deze tijd. Ons kapitalistisch systeem, enerzijds, houdt geen rekening met de tijd en energie die we collectief in zorg steken. Zorg wordt aanzien als een onuitputtelijke energiebron. Anderzijds leven we in een samenleving waar het anderhalf of tweeverdienersmodel centraal staat. Met als gevolg dat we zowel op de werkvloer in de zorgsector als in de privésfeer overwerkt zijn en handen te kort komen. Bovendien krijgen mensen vaak niet voldoende waardering voor hun bijdrage in de zorg. De overheid stelt voor om de zorg in de gemeenschap te zoeken (vermaatschappelijking), of hoe beleidsmakers nu ook ‘zotdraaien’.


Lees of beluister hier de volledige tekst van Lynn Berger, waar ze vertelt over haar ervaring in het Nederlands zorgstelsel. Deze input is perfect bruikbaar voor ons eigen zorgsysteem.

bottom of page