top of page

Samen renoveren, kan dat?


In Brussel moeten 500.000 woningen grondig gerenoveerd worden om de klimaatdoelstellingen te halen. Het project Reno-Lab-C wil collectieve renovaties realiseren. Door Brusselse eigenaars/verhuurders die er vandaag niet in slagen om te renoveren omwille van de kost, administratieve rompslomp, of andere belemmeringen zoals de moeilijke zoektocht naar aannemers, etc.


In Sint-Jans-Molenbeek werden een tachtigtal woonscans en een dertigtal diepteanalyses uitgevoerd bij particuliere woningen. Naast huisbezoeken werden ook overlegtafels met bewoners georganiseerd. Een aantal bewoners werden tijdens hun renovatietraject door een energieadviseur begeleid. Daarnaast werd er een nieuwe tool ontwikkeld. Rhizoom is een online applicatie waarin energieadviseurs gegevens rond gebruik, onderhoud en renovatie van woningen verzamelen, zoals energieverbruik, de woonscan, het budget, ervaring van de bewoners ... het project werd recentelijk na vier jaar afgerond.


De resultaten kan je vinden op www.samenrenoveren.be.

bottom of page