top of page

Mentaal welzijn na corona?


Zeggen dat de coronacrisis een zware impact had op de Belg is een open deur intrappen. Volgens het Federaal Planbureau hadden zo veel als 50 procent van de mensen in ons land symptomen die wezen op een mogelijke mentale aandoening. Bijna de helft van de werkende Belgen kampte tijdens het begin van de crisis met angst en depressieve gevoelens. Vooral de mentale kwetsbaarheid van alleenstaanden, mensen met lage inkomens, jongeren en vrouwenkwam in de cijfers tot uiting. Er moet dus een forse inhaalbeweging gebeuren op vlak van mentaal welzijn in de samenleving en op de werkvloer. In deze expertenblog komen enkele oplossingen aan bod.

bottom of page