top of page

Kan iedereen een Tesla kopen?


Sommige bewindslui doen alsof de klimaatomslag kan gerealiseerd worden met een investerinkje hier en een fiscaal aftrekpostje daar. Ze laten uitschijnen dat het zo van ‘die zaken en die dingen’ zijn die we wel even tussen pot en pint kunnen regelen, het moet immers ‘haalbaar en betaalbaar’ zijn. Deze politici slaan de bal compleet mis. De klimaatomslag is te vergelijken met de eerste industriële revolutie. Zonder inkomensondersteuning van grote groepen in de samenleving zal dit tot toenemende armoede, ongelijkheid en woede leiden. Wie de lont niet uit het kruitvat haalt, moet niet verbaasd opkijken wanneer het dreigt te ontploffen.


Over die lont, Mattheus, Marie-Antoinette en andere Tesla’s lees je meer in deze column van Ive Marx.

bottom of page