top of page

Een volle brooddoos is nog geen armoedebeleidDe kern van het armoedeprobleem is een gebrek aan geld. In Vlaanderen leven al zo goed als twee decennia tussen de zeshonderd- en zevenhonderdduizend mensen in armoede. De cijfers zijn buitensporig hoog voor een welvarende regio als Vlaanderen. Bovendien geraken gezinnen in armoede er maar moeilijk uit. Met andere woorden, wie arm is blijft arm.


Wie is er vandaag arm in Vlaanderen? Helaas zien we ook nieuwe dynamieken in de cijfers: ze bevatten steeds meer kinderen, meer werkende armen, meer eenoudergezinnen en meer huurders. Hoe kunnen we deze toestand verklaren en waar ligt de sleutel tot verandering? Kom het in deze ABVV-expertenblog te weten.

bottom of page