top of page

Een inkomen voor iedereen?Ondanks de besparingen van de afgelopen decennia staat onze sociale zekerheid nog altijd overeind. Tijdens de coronacrisis werd het eens te meer duidelijk hoe onmisbaar deze sociale zekerheid is.


Maar ondanks dat huis van vertrouwen stijgt de armoede opnieuw, en hebben ook mensen met een job het vaker moeilijk om rond te komen. Daarenboven moeten we een klimaatomslag maken, en hoewel die noodzakelijk is, zijn er hoge kosten aan verbonden. We moeten durven nadenken over een nieuwe aanpak. Want nieuwe tijden vergen nieuwe oplossingen. Bekijk het als een extra sokkel boven op onze sociale welvaartsstaat.


In dit interview legt sociologe en voormalig directeur van het centrum voor sociaal beleid (UA) Bea Cantillon uit waarom ze voorstander is van zo’n extra inkomenssokkel.

bottom of page