top of page
ABVV_concept3_210706_edited.png

CAMPAGNE

Street Protest

Achtergrondinformatie

Tussen januari 2022 en maart 2022 zijn we met de Roodshow op tour door de verschillende gewesten en provincies om de vier gekozen thema’s aan te halen.

Het Vlaams ABVV is de Vlaamse vleugel van de socialistische vakbond ABVV. Samen met de zes vakcentrales en de zes Vlaamse ABVV gewesten komen we op voor de belangen van werknemers en van wie geen werk heeft, en verdedigen die in het Vlaamse sociaal overleg en in diverse bestuursorganen. We doen aan dienstverlening voor onze leden, bieden vorming en ondersteuning aan militanten en delegees, en organiseren bewegingswerk rond maatschappelijke thema’s.

 

Het ABVV heeft zo’n 735.000 leden in Vlaanderen. De ABVV militanten en delegees nemen er meer dan 16.000 verkozen mandaten op in het sociaal overleg op bedrijfsniveau.

Het congres

Elke vier jaar organiseren we een statutair vastgelegd congres, dat enerzijds de (her)verkiezing van onze algemeen secretaris inhoudt en anderzijds de politieke lijnen uitzet voor de komende vier jaar. Het is een groot event waaraan honderden militanten, delegees en vakbondssecretarissen deelnemen. Zij nemen allen een actieve rol op in de vakbond en zijn gemandateerd om deel te nemen aan het congres. Zij stemmen over de standpunten en verkiezing. 

Wij vroegen aan enkele delegees wat ze van de website vonden. Bekijk hun reacties hier.

Traject

Het congres gaat door op 6 mei 2022. Maar we beginnen al vandaag. In een eerste stap lanceren we op deze site 7 thema’s die kans maken om de focus te worden voor ons congres. In de centrales en gewesten van het ABVV wordt er in september en oktober 2021 gediscussieerd over welke thema’s we kiezen. Aan de drie thema’s die het halen, voegen we nog een vierde toe over de vakbond zelf en de richting die we uit willen gaan met onze organisatie. Daarmee trekken we naar de Roodshow. 

7 thema's

De 7 thema’s waarvan we vertrekken gaan allemaal over zaken die we als erg belangrijk zien voor onze leden en die bepalend gaan zijn voor hoe onze samenleving er in de toekomst zal uitzien. Voor elk thema vind je op deze site een kort voorstellingsfilmpje dat uitlegt waarover het precies gaat: 

1.     Betaalbaar wonen, het vraagstuk van de toekomst

2.     Na Corona werken we anders

3.     De factuur van de crisis is niet voor ons 

4.     Een sociaal beleid aangepast aan de 21e eeuw

5.     De strijd voor democratie en tegen extreemrechts

6.     Tijd voor een andere economie

7.     Actievoeren!

De 4 thema’s die het gezicht van de Roodshow zijn geworden, zijn …

1.     Betaalbaar wonen

2.    Coronafactuur

3.    Sociaal beleid

4.    Bewegingswerk

Roodshow

In de periode januari – maart 2022 trekken we door Vlaanderen om op verschillende locaties van gedachten te wisselen met onze militanten, delegees en secretarissen, over de gekozen thema’s voor ons congres. Wat vinden wij als vakbond essentieel rond het onderwerp en waar moeten we voor gaan in de komende vier jaar? We vertrekken daarbij van ontwerpteksten, die vervolgens via de centrales en gewesten door de militanten aangepast kunnen worden middels amendementen. 

Resultaat

Zo komen we tot een gedragen visie op wat volgens ons de uitdagingen moeten zijn voor de komende jaren, hoe we die willen aanpakken en wat we daarvoor gaan doen. Die tekst wordt op 6 mei 2022 ter stemming voorgelegd aan het congres. Maar dat is niet het eindpunt. Op 7 mei gaan we aan de slag om de komende vier jaar wat erin staat ook realiteit te maken. 

Enkele delegees geven hun mening over de thema's. Bekijk het hier.

Wat gebeurt er met de niet gekozen thema's?

Ook die blijven belangrijk en laten we niet vallen. Ze vormen niet de focus van ons congres in 2022, maar we blijven ook rond deze onderwerpen verder werken binnen de diensten van onze organisatie en daarbuiten. 

Hoe kan je deelnemen?

De aanpak in aanloop naar het congres, het amendementenproces en de deelname aan de Roodshow worden bepaald in de Gewesten en Centrales. Meer hierover weten? Wend je tot jouw Centrale of jouw Gewest. 

Jouw centraleABVV-beroepscentrales | Vlaams ABVV // Socialistische vakbond in Vlaanderen // Algemeen Belgisch Vakverbond ABVV

 

Jouw gewest: ABVV-gewesten | Vlaams ABVV // Socialistische vakbond in Vlaanderen // Algemeen Belgisch Vakverbond ABVV

bottom of page